Общи условия за използването на сайта

 www.lagbag.eu

Раздел I

„Общи разпоредби”

Чл. 1. „Лагбаг” ЕООД предоставя стоки посредством интернет магазина www.lagbag.eu

Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с настоящите Общи условия на сайта (ОУ) за електронна търговия.

Използването на www.lagbag.eu  под каквато и да е форма означава, че потребителят се е запознал с тях, както и че ги приема.

Тези правила обвързват всички потребители.

Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.  

Чл. 2. „Лагбаг” ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде надлежно отразена.

Потребителите следва да се запознават текущо с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.

Чл. 3. „Лагбаг” ЕООД управлява този Сайт от офисa си в София, България.

Лагбаг” EООД не декларира, че стоките в този Сайт са подходящи и/или достъпни извън България и

използването им от територии, където съдържанието им може да се счита за незаконно, е забранен.

Чл. 4. Съгласно чл. 47 от Закона за защита на потребителите ние сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:

1. Име и адрес на доставчика - „Лагбаг” EООД, гр. София ТЦ Боила ул.Самоковско шосе 2Л, е-mail ; lagbag01@gmail.com; телефон +359 898 603050   +359 887630393

2. Основните характеристики на стоките са описани в страницата за представяне на всеки отделен продукт.

.3. Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е посочена в български лева, с ВКЛЮЧЕН ДДС.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките.

5. „Лагбаг” EООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.

6. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздел „Условия за поръчка и доставка на стоки” на настоящите ОУ.

7. Цената на транспортната услуга, до колкото е избрана такава, се калкулира допълнително и се предоставя на потребителите за одобрение преди финализирането на покупката.

8. Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, при условие че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида, в който е получена, и по условията на чл.55 от ЗЗП. Ако потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката  при горните условия, заедно с всички придружаващи документи/ договор и такива удостоверяващи плащане / на адреса на магазина, от който е изпратена.

Лагбаг” ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката и я е предал във владение на търговеца.

Транспортните разходи по връщане на стоката както и рискът от случайното увреждане до момента на предаване на служител на „Лагбаг” ЕООД са изцяло за сметка на потребителя.

Ако решите да се възползвате от възможността да върнете закупената стока за Ваше улеснение приложено към документите за покупка ще намерите и СПИДИ- ваучер за връщане(ако сте избрали този куриер за изпълнение и на доставката Ви).  Необходимо е да се обадите в Центъра за обслужване на клиенти на СПИДИ – тел. 070017001, за да подадете заявка за куриер, като издиктувате номера на документа или да посетите офис на СПИДИ и предоставите на куриера разпечатания ваучер. На база на данните в него се създава товарителница за връщане, като преди това се контролира, дали е спазен указания срок. 

Раздел II

„Правила за използване на сайта”

Чл. 5. „Лагбаг” ЕООД като създател и собственик на този интернет сайт Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в него само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било обществена или търговска цел.

Употребата на публикуваните материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки и/или други законови разпоредби.

Чл. 6. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Чл. 7. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуера, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица.

Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.


Раздел III

„Отговорност”

Чл. 8. „Лагбаг” ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера и/или услугите на този Сайт.

Фирмата има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в текстове, услуги и цени.

Някои данни може да са остарели, като „Лагбаг” ЕООД не поема отговорност да ги актуализира.

Всички изображения са илюстративни, поради което е възможно разминаване в цветовете.

Възможно е информация публикувана в този Сайт да се отнася до продукти, които в момента не са достъпни.

За допълнителна информация се свържете с нас чрез някои от посочените форми за контакт.

Чл. 9. „ Лагбаг” ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо „ Лагбаг” ЕООД за възможност да възникнат такива вреди.

В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на щети, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или възстановяване на информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

Раздел IV

„Информация от потребителите”

Чл. 10. При посещението и потребленито на услугите от сайта, Вие се съгласявате различни видове Ваши лични данни да бъдат получени и обработени от нас за указани цели. С детайли за видовете информация, която се записва и обработва от наша страна, след дадено от Ваша страна изрично съгласие, можете да се запознаете в Декларация за поверителност

Чл. 11. „ Лагбаг” ЕООД, не желае да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт.

Всички материали, информации и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права.

Чл. 12. При регистрирането си в www.lagbag.eu , всеки потребител си създава свое уникално потребителско име – E-Mail адрес, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват при изпълнение на заявена от него поръчка. Изборът на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя.

Всеки потребител на www. Lagbag.eu , носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Чл. 13. Личните данни – три имена, ЕГН, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато е потвърдено желание за получаването на такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в

 www. Lagbag.eu са под закрилата на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Потребителите на www. Lagbag.eu са съгласни с факта, че фирма „Лагбаг” ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Лагбаг” ЕООД ще използва личните Ви данни за целите на техническото управление на сайта и поръчките Ви, с цел изпълнение на предлаганите услуги и за подсигуряване на Вашия достъп до специфична информация и/или за обща комуникация с Вас.

Лагбаг” ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни.

Служителите на „Лагбаг” ЕООД са длъжни да опазват Вашите данни и да спазват споразумение за неразкриване на поверителна информация.

Купувачът приема за сведение и се съгласява личните му данни, фигуриращи в договора за продажба, да бъдат запаметени и обработени за целите на счетоводството. Тези данни ще се използват за изпълнение на законови разпоредби, за осъществяване на движението по плащанията и други дейности конкретно свързани с изпълнение на договора.

Данните Ви могат и ще бъдат предоставени на трети страни с цел обработване на поръчката Ви и предоставяне на избрана от Вас услуга –, доставка на поръчаната стока от куриер на посочен от Вас адрес и др.

След дадено от Вас изрично съгласие, предоставените доброволно от Ваша страна данни могат да се използват за рекламни цели на нашето дружество и за картотеката за развитие на пазара и клиентелата.

Всеки регистриран в www.lagbag.eu потребител има право да бъде информиран, какви негови лични данни и за какви цели се съхраняват при нас. Същите могат да бъдат променяни и заличавани (това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола) собственоръчно през потребителския профил или въз основа на писмено подадено заявление от титуляра, след удостоверяване на самоличността му.

Лагбаг” ЕООД е администратор на лични данни

  Чл. 14. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на „Лагбаг” ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузър, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична и статистическа цел, за поддръжка на функционалността и за информация относно ползването на сайта ни.

Чл. 15.www. lagbag.eu може да инсталира върху компютрите на Потребителя бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет браузъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за идентифициране и възстановяване на информация при последващо посещение, без да е необходимо и с цел да се спести повторно въвеждане на данни от негова страна.


Раздел V

„Условия за поръчка и доставка на стоки”

Чл. 15. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указание за цената му.

Всички предложения са придружени със снимков материал. Имат и допълнителна информация и/или детайлно описание.

Указаната цена за всяка стока е за 1 брой и не включва разходи по доставкаинаги е в български лева и е крайна (т.е. включва ДДС).

Чл. 16 Поръчката започва чрез избор на желания брой от даден продукт и натискане на бутона "Купи".  

След което има възможност за добавяне на други продукти чрез "Продължи покупките" или можете да изберете „Продължи към разплащане”.  

В случай, че вече сте регистриран потребител и не сте влезли през Вашия профил, следва да въведете необходимите данни.

Ако все още нямате регистрация, то на тази стъпка можете да я направите.

За целта трябва да въведете имена, e-mail, и парола. Тези данни са необходими с цел администриране на профила Ви- разпознаването Ви като регистриран потребител. Ако желаете можете да въведете и рождената си дата, която ще бъде използвана за целите на клиентски ориентираната ни маркетингова политиката.

Следва да въведете адрес получаване, за плащане и телефон за връзка.

Ако сте въвели повече от един адрес, можете да изберете от падащото меню.

 

Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона "Направи поръчка" в преглед на поръчката.

Като преди това трябва да сте се запознали с „Общи условия за използването на сайта”  и да го удостоверите с поставяне на тик в полето пред Прочетох и съм съгласен/a с общите условия за покупко-продажба на стоки от www lagbag.eu. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента иа www lagbag.eu

При поръчката се посочват имена, e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка.

За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическо лице.

Предоставянето на тези данни е необходимо за изпълненито на поръчката(договора). Поставянето на отметки в полетата до e-mail и телефон се счита за изрично съгласие да получавате от нас указаните видове рекламни/информационни съобщения.

Чл.17. Посочването на неверен / сгрешен адрес и / или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва „Лагбаг”ЕООД със задължението за изпълнение на доставката.

Чл. 18. Поръчките се обработват  в делнични дни от 9.30 до 16:00 часа. Поръчки направени след 16:00 ч се обработват на следващия работен ден.

След получаване на поръчката от www.lagbag.eu се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на заявените стоки, услуги и адреса, на който да бъдат доставени.

Чл. 19. Поръчаните артикули се доставят на указания адрес.

Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, заедно с цената на стоката. Дължимата сума се предава на куриера, който трябва да предостави на клиента документ удостоверяващ плащането.

Поръчаната от клиента стока се доставя на следващия работен  ден за София. За всяка друга точка на България до 3 работни дни.

Доставката е до посочения от клиента адрес при условие, че е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.

Чл. 20. В случай, че е сключен договор за транс­портна услуга, клиентът е длъжен да поеме разходите за неуспешни опити за доставка и за издирване, причинени поради сгрешен или непълен адрес, а също и при несъобщаване на промени в данните за връзка с него.

Чл. 21 Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

Клиентът е длъжен да провери целостта на опаковката преди да потвърди писмено получаването й.

В случай на установени нередности следва да се попълни протокол с описание на щетите. Рекламация за дефекти причинени от транспортирането, установени след писменото приемане на стоката не се приемат.

Чл.22. При разваляне или частично разваляне на договора по вина на купувача ние си запазваме правото да предявим претенции в размера на действително възникналите за нас вреди.

При всички случаи си запазваме правото алтернативно да изискаме заплащането на 15% (петнадесет процента) върху стойността на поръчката плюс законния размер на ДДС като обща неустойка.

Чл. 23. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „Лагбаг” ЕООД се освобождава от задължението си да я изпълни.

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за предаване, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка всички допълнително направени разходи  по доставката,

същите  се заплащат при получаване заедно със стойността  на поръчката.

Чл. 24. В Моят профил на www.lagbag.eu може да се проследи текущата активност.


Раздел VI

„Плащане”

Чл. 30. Клиентът заплаща избраната стока и стойността за доставката.

Плащането се извършва по следния начини:

С наложен платеж  - пощенски паричен запис при получаване на стока.

По банков път- IBAN:BG71 BPBI 7942 1078 3351 01 BIC:BPBIBGSF

Пощенска банка ЛагБаг ЕООД

Вашата поръчка- разходи свързани с транспорта са за сметка на Lagbag ЕООД. Вие дължите единствено сумата, посочена във Вашата поръчка. и се заплаща при получаване на стоката.


Раздел VIІ

„Съдържание на услугите и гаранция”

1. Купувачът получавайки стоката е длъжен да й направи незабавен и обстоен оглед за евентуални недостатъци или несъответствия. В случай, че купувачът не направи веднага след огледа възражения, се счита че стоката отговаря напълно на договореното и няма отклонения в качеството, явни недостатъци или дефекти.

В случаите, когато стоката се получава от името и за сметка на купувача от транспортна, спедиторска или логистична фирма, тези задължения на купувача се упражняват от тази фирма. С предаването на стоката на превозвача/спедитора се счита, че стоката е предадена без възражения на купувача.

2 При рекламация на дефектна стока Купувачът е длъжен да представи в магазина стоката в оригинална опаковка, своя екземпляр от договора и оригинал на докумена за плащане и гаранционна карта

Купувачът има право на поправка на стоката. В случай, че поправката е невъзможна, дефектната стока по наша преценка може да бъде заменена с друга стока от същия вид. Ако подмяната или поправката се окажат невъзможни, купувачът принципно има право на разваляне на договора, като при незначителни дефекти е допустим само отбив от цената.

Исковете по тази точка могат да се предявят от купувача-потребител в две годишен срок от предаването на стоката.

Срокът за купувачите, които не се считат за потребители по Закона за защита на потребителите е шестмесечен.

При гаранционен проблем, можете да ползвате формата за обратна връзка или позвъните на тел. +359 898603050 +359 887630393 Гаранцията важи при представяне на надлежно заверена гаранционна карта и касова бележка.Гаранцията е международна

Всички наши продукти са произведени от високо качествени материали и имат гаранция която е фиксирана на гаранционната карта (от 2 до 10 години)Тази гаранция покрива всеки продукт, който е с установен фабричен дефект.

Гаранцията не покрива повреди причинени;

-по невнимание

-от инциденти

-топлинно въздействие

-Изхабяване, закъсване, износване в следствие от нормалната употреба на продукта

-Опит за поправка от страна на клиент

- при транспорт

В такъв случай се обърнете към отдел клиенти на съответната организация носеща вина за повредата.

Гаранцията важи за доказан фабричен дефект, а не за придобити такива!


Раздел VIІІ

Отговорност за вреди, ограничена отговорност, давност:

1. Ние не поемаме отговорност за вреди, причинени поради незначителна небрежност. Тази ограничена отговорност важи и за всички лица, за които отговаряме въз основа на законови разпо­редби, а също и за всякакви видове вреди, особено последващи, с изключение на увреждания на хора.

2. Всякакви претенции, във връзка с недостатъци на продаваните от нас стоки и причинените във връзка с това вреди (с изключение на свързаните с увреждане на хора) към нас и нашите сътрудници, извън случаите уредени в Закона за защита на потребителите, губят давност 6 (шест) месеца, считано от датата на продажбата на стоката.

3. Ограниченията на отговорността, съгласно горните алинеи, важи и в случай на разваляне или някакъв друг вид отмяна или сторниране на договора, дори и когато е с обратна сила.

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите и са в сила.